Dansinitiatie

Vliegen, rollen, zwieren en zwaaien, gebruik je fantasie en ontdek de vreugde van het dansen!

Kinderen van 6 en 7 jaar die staan te trappelen om kennis te maken met dans kunnen starten in de 1ste graad van de dansafdeling: dansinitiatie (1 uur per week). In deze lessen worden de kinderen gestimuleerd om de mogelijkheden van hun lichaam op een speelse manier te ontdekken. Via inspirerende muziek en creatieve dansopdrachten worden ze geprikkeld om bewegingen te verzinnen, lichaamsbewustzijn te ontwikkelen, danscombinaties te leren en vooral ook het plezier van het dansen volop te ervaren. De lessen zijn afgestemd op de leefwereld van het kind en zijn tegelijkertijd een ideale voorbereiding op de klassieke danstechnieken die vanaf de 2de graad worden aangeleerd.

Leerlingen vanaf 6 en 7 jaar die voor de 1ste graad nog niet kunnen kiezen tussen dans, muziek, woordkunst-drama en beeldende kunst kunnen zich volledig uitleven in de domeinoverschrijdende initiatie (1 uur per week), waarbij de verschillende kunstvormen afgewisseld worden. Dit gevarieerde programma prikkelt alle zintuigen van het kind en ontwikkelt de creativiteit zo breed mogelijk, waarna een onderbouwde keuze gemaakt kan worden voor de 2de graad.