Domeinoverschrijdende initiatie

Vrolijk dansen op muziek, speels kennismaken met ritme en tekst… zet je eerste stapjes in de wereld van de podiumkunsten!

Lachende gezichten en creatieve uitspattingen, kinderen vanaf 4 en 5 jaar kunnen spelenderwijs kennis maken met de verschillende artistieke domeinen (muziek, beeld, dans en drama) en leren zichzelf uit te drukken op een creatieve en persoonlijke manier. Op muzikaal gebied ontwikkelen ze al zingend hun stem en bespelen ze ritmische en melodische slagwerkinstrumenten, binnen het domein beeld experimenteren ze met verschillende materialen (potlood, houtskool, papier, klei...) en technieken. Binnen de domeinen drama en dans verkennen de kinderen de beweeglijkheid van hun lichaam, leren ze verhalen verzinnen en spelen met lichaams- en gezichtsexpressie. Bij dit alles staan plezier en het  welbevinden van het kind centraal. Een ideale manier om zichzelf en leeftijdsgenootjes te leren kennen en alvast een creatieve basis te leggen voor het leven!