Initiatie

In de eerste graad kan je kiezen tussen dansinitiatie, muziekinitiatie en domeinoverschrijdende initatie waarin alle domeinen vervat zitten.

Domeinoverschreidende initiatie

In deze lessen komen muziek, woord, beeld en beweging bij elkaar in een gevarieerd artistiek pakket. De kinderen maken kennis met expressie en verhaal, ritme en beweging, kleine instrumenten en alledaags materiaal, zingen en gehoor, kleur en textuur.  Voor elk gekend talent is er ruimte tot verdere verdieping, maar eveneens kunnen nieuwe interesses ontluiken om tot een nieuw talent uit te groeien.  Een ideaal uurtje in de week voor kinderen met veel interesses!

Dansinitiatie

Kinderen van 6 en 7 jaar die staan te trappelen om kennis te maken met dans kunnen starten in de 1ste graad van de dansafdeling: dansinitiatie (1 uur per week). In deze lessen worden de kinderen gestimuleerd om de mogelijkheden van hun lichaam op een speelse manier te ontdekken. Via inspirerende muziek en creatieve dansopdrachten worden ze geprikkeld om bewegingen te verzinnen, lichaamsbewustzijn te ontwikkelen, danscombinaties te leren en vooral ook het plezier van het dansen volop te ervaren. De lessen zijn afgestemd op de leefwereld van het kind en zijn tegelijkertijd een ideale voorbereiding op de klassieke danstechnieken die vanaf de 2de graad worden aangeleerd.

Muziekinitiatie

Ook kan je kiezen voor een zuiver muzikale invulling van de initiatie. Aan de hand van beweging, spel, imitatie en creatie maakt het kind kennis met maatgevoel, ritme, zang, gehoor, dynamiek, kleine instrumenten, vorm en klankkleur. Samen in groep ontdekken, creëren en musiceren zal leiden tot een grote muzikale vreugde, een rijk muzikaal vocabularium en een gedegen ontplooiing.  Een ideaal uurtje voor kinderen met al een voorkeur voor muziek!