--- Wegens het coronavirus moet de school ernstige maatregelen nemen ---

Update Corona

Het leren in Coronatijden is geen evidentie. Zoals je in de media kon horen worden de Corona-maatregelen geleidelijk aan versoepeld. Voor het onderwijs in de podiumkunsten blijft het echter een delicate zaak. We hebben ondertussen wel de mogelijkheid om dit schooljaar, weliswaar zeer minimaal, weer onze deuren open te stellen voor enkele leerlingen. Deze opstart gebeurt in drie fases, waarvan we de laatste nog aan het uitwerken zijn. 
Ondertussen doen onze leraars hun best om in de mate van het mogelijke contact te houden met de leerlingen, hetzij door online lessen, chatboxen, het doorsturen van opnames, het geven van feedback via mail, enzovoort. Dit loopt niet altijd van een leien dakje. Niet iedereen beschikt over de technische middelen en vaardigheden en niet elk vak leent zich ertoe om via de onlineweg onderwezen te worden. We merken wel dat de meeste leerlingen bereikt worden en dat hun motivatie niet verloren gaat. Het onlineonderricht blijven we verder stimuleren, daar dit voor het deeltijds kunstonderwijs nog steeds het advies is van de overheid. 

Gedeeltelijke heropstart van onze school:

 • Vanaf 25 mei wordt beperkt één-op-één-onderwijs mogelijk voor de uiterst beperkte groep leerlingen die komend schooljaar wil doorstromen naar het hoger kunstonderwijs. We hebben deze fase besproken binnen ons team.  Vanaf volgende week starten enkele leerlingen, die we reeds gecontacteerd hebben, met individuele lessen.
   
 • Vanaf 2 juni kunnen leerlingen die thuis zelf niet over muziekinstrumenten enz. beschikken op school individueel komen werken of studeren. Ook deze leerlingen werden reeds gecontacteerd.  Het gaat hierbij vooral over enkele leerlingen met een zeer specifiek instrument zoals bijv. orgel.
   
 • Vanaf 8 juni kan ook een bijkomende beperkte groep leerlingen naar de school komen voor één-op-één-onderwijs wanneer dit voor hen van cruciaal belang is. Momenteel bekijken we samen met alle leraars hoe we deze fase kunnen aanpakken. We vinden het uiterst belangrijk dat dit op een haalbare en veilige manier kan worden georganiseerd. Het onlineonderricht zal tijdens deze fase in ieder geval worden verdergezet. We zullen dan ook het aantal leerlingen dat in deze fase naar school komt uiterst beperkt moeten houden. De nuance ‘van cruciaal belang’ betekent voor ons niet noodzakelijk die leerlingen die uitblinken of die leerlingen die misschien minder te bereiken zijn via de online weg. Hier komen heel wat factoren bij kijken die wij momenteel samen met alle vakgroepen bespreken. Van zodra we hier een duidelijk uitgewerkt en goedgekeurd voorstel hebben, zullen de leraars de desbetreffende leerlingen uitnodigen volgens een strikt vooropgestelde planning en onder strikte voorzorgsmaatregelen die vastgelegd worden in een draaiboek. 

Huidige afspraken voor het betreden van de school:

 • Het dragen van een mondmasker in de gang is verplicht
 • Handhygiëne blijft de belangrijkste preventieregel
 • Kan je de 1,5 m veiligheidsafstand niet respecteren, draag dan je mondmasker verder. Anders kan je het wel afzetten op je werkplek (klaslokaal, bureau, …). 
 • In de meeste klassen zijn 3 zones gemarkeerd: 2 go zone’s, 1 no go zone. Afhankelijk van je instrument staat de leerling sta je in de één of andere zone. Is het niet gemarkeerd, respecteer dan de 1,5 m veiligheidsafstand!
 • Moet je toch dichter staan, draag dan beide jullie mondmasker
 • Personeel kan een stoffen mondmasker afhalen in het secretariaat of bij de toezichter in het personeelslokaal in Casterman. 


Binnenkomen in het gebouw (op afspraak):

 • Aanbellen aan de deur
 • Dragen van mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar bij het betreden van de school - let hierbij op het correct aanbrengen, dragen en bewaren van het mondmasker. 
 • We passen altijd de goede handhygiëne toe! Handen onmiddellijk wassen met zeep in toiletten of handgel gebruiken. 
 • Afstand bewaren: min. 1,5 meter afstand bewaren indien een ander personeelslid/leerling gekruist wordt.
 • Je meld je aan/af bij de aangeduide persoon bij het toekomen in het gebouw, op het afgesproken uur.

Binnen in het gebouw in de gangen:

 • Je gaat onmiddellijk naar de ruimte waar je moet zijn
 • Je loopt niet onnodig rond binnen het gebouw.
 • Je bewaart te allen tijde de veilige afstand.
 • We doen geen onnodige praatjes en begeven ons direct naar de plaats waar men moet zijn.

Binnen de lokalen:

 • Binnen het lokaal ben je maximum met 2 personen samen op een veilige afstand.
 • Leerlingen fase 1 zijn samen in het lokaal met hun leerkracht. 
 • Leerlingen Fase 2 oefenen alleen, zonder leerkracht en verblijven alleen in het toegewezen lokaal.
 • Instrumenten en andere contactvlakken worden ontsmet na gebruik met de aangeduide producten. 
 • De handhygiëne wordt altijd strikt toegepast.
 • Indien mogelijk raam open zetten.
 • Bij lessen die in fase 1 starten, is de leraar verantwoordelijk voor de ontsmetting.
 • Bij Fase 3 wordt ontsmet door de toezichters. 
 • Leerlingen uit fase 2 worden onder toezicht attent gemaakt op de ontsmetting van alle contactvlakken. Tussenin worden de lokalen ontsmet door het personeelslid dit toezicht houdt.
 • Ontsmetting gebeurt met handschoenen en mondmasker.
 • Word je ziek, meld dit onmiddellijk en vraag naar de Covid 19 ruimte. Doel is dat je zo snel mogelijk naar huis kan en de school na doktersbezoek laat weten of je test positief was. Dan volgt de school contact tracing.