--- Wegens het coronavirus moet de school ernstige maatregelen nemen ---